تبلیغات
پایگاه ولیعصر/مرکز پخش آثار فرهنگی - تبلیغی - انتظار باستانی

ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

انتظار باستانی

تاریخ:دوشنبه 1 اردیبهشت 1393-10:20 ب.ظ

انتظار باستانی
 
نوشته استاد محسن قنبریان1389


انتظار باستانی

من ایرانی ام؛از ماد تا پارس، تا کوروش ذوالقرنین تا ... من ایرانی ام و اکنون مسلمان و منتظر!راستش انصاف نیست که موعود را فقط مطلوب تاریخی خود و قوم متمدن و باستانی ام معرفی کنم، زیرا قامت او فراتر از هر قوم و تمدنی است؛ گر چه از هر قوم و تمدنی در او ارث و اثری است....

بقیه متن درادامه مطلب»»»

منبع:نشریه موعود ،شماره106
من ایرانی ام؛از ماد تا پارس، تا کوروش ذوالقرنین تا ... من ایرانی ام و اکنون مسلمان و منتظر!راستش انصاف نیست که موعود را فقط مطلوب تاریخی خود و قوم متمدن و باستانی ام معرفی کنم، زیرا قامت او فراتر از هر قوم و تمدنی است؛ گر چه از هر قوم و تمدنی در او ارث و اثری است. اما می خواهم ادعا کنم سهم من در انتظار او بیشتر است؛ سهم ایران، پارس، کشور شیران! زرتشتی که بودم! در متون مقدسم از جمله می خواندم: «... در آن هنگام که مردگان باز برخیزند و زندگان را بی مرگی آید او [یعنی سوشیانت] بیاید و جهان را به خواست خویش نو کند».(1) در متون زرتشتی از سه نجات دهنده سخن بود: اولی «هوشیدر»، دومی «هوشیدر ماه» و سومی «سوشیانت» که او منجی اصلی است.
درباره نقش قومم در ظهور او می خواندم: «پس باشد که ازآنانی باشیم که جهان را نورانی کنیم ای مزدا! و شما ای آهوره های دیگر که حمایت و راستی را بیاوریم وقتی که اندیشه ها آن جا یکی شوند.(2) روز شکست یزد گرد از خلیفه غاصب! در جنگ قادسیه پس از درگذشت «رستم فرخزاد» سردارنامی ایران،هنگامی که شکست نیروهای ایرانی حتمی شد و یزدگرد با کسان خود آماده فرارمی شد،به هنگام خروج از کاخ پرشکوه خود در مداین ایوان مجلل آن را مورد خطاب قرار داد و گفت: «هان ای ایوان! درود من برتو باد. من هم اکنون از تو روی بر می تابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او فرا نرسیده است به سوی تو برگردم». برایم معما شد! یزدگرد کسی بود که منتظر منجی برای براندازی اش بودم تا تعالیم زرتشت را درست اجرا کند و امت او را از ظلم و بیداد نجات دهد؛ اما او خود از خلیفه عرب پناه به منجی می برد! مسلمان که شدم! از رئیس مذهب حق پاسخم را یافتم. سلیمان دیلمی می گفت: هنگامی که به خدمت امام صادق (ع) رسیده، قضیه را تعریف کرده است و گفته مقصود یزدگرد از جمله «یکی از فرزندان خود» کیست؟ امام فرموده: «او مهدی موعود(ع) و قائم آل محمد (ص) است که به فرمان خداوند در آخرالزمان ظهور می کند و ششمین فرزند من و فرزند دختر یزدگرد است، پس یزدگرد نیز پدر اوست».(3) مشخص بود یزد گرد از بزرگان دینش ردّ او را گرفته بود. آن روز با موعودی که روحش آسمانی است و بی هیچ نژادی اما همه پاکان در جسم و خونش نشانی دارند آشنا شدم. روح او محمّدی است اما جسمی که این روح عرشی را زمینی کرد هم از شرق در خود دارد و هم از غرب، هم ازایران و هم از روم. اسلام را خلیفه غاصی به قوم من عرضه کرد اما قوم من زود سرچشمه اسلام اصیل را از قرائت عربی آن شناخت.
امیرمؤمنان(ع) در روز جمعه ای بر منبر خطبه ای خواند که اشعث بن قیس کندی منافق، از ما ایرانیان گله کرد، از جلو افتادن ما در تبعیت از علی (ع). اما در حالی که خشمگین شده بود، فرمود: «امروز نشان خواهم داد که عرب چه کاره است؟! آن شکم گنده ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می کنند لکن ایرانیان روزهای گرم به خاطر خدا فعالیت می کنند و آن گاه از من می خواهند که آن ها را از خود دور کنم تا از ستمکاران باشم. قسم به خدایی که دانه را شکافت و گیاه را رویاند و آدمی را آفرید،از رسول خدا شنیدم که فرمود:«هم چنان که در ابتدا شما (اعراب) ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد در آینده ایرانیان شما را با شمشیر به خاطراسلام خواهند زد.(4) بی علت نبود که در شمال کشورم، علی (ع) و حسن و حسین اش را «رشت» یعنی «فرزانه و دانشمند» می خواندند و نام شهر و دیار خود را آن نهادند و در جنوب کشورم... من تأویل سومین آیه جمعه بودم؛ «و آخرین منهم لمّا یلحقوا بهم؛ گروه دیگری که هنوز به مسلمانان صدر اسلام ملحق نشده اند». چون وقتی از پیامبرسؤال کردند اینها کیانند؟ او در پاسخ دست مبارک را بر شانه سلمان فارسی گذاشت و قوم مرا معرفی کرد.(5)
من تأویل آیات 198و199 سوره شعرا بودم.این آیات به من فهماند چرا آن پیامبر یگانه در قوم من برگزیده نشد و درعرب جاهلی مبعوث گردید:«اگر ما آن قرآن را بر بعضی از عجم نازل می کردیم و او آن را برای اعراب می خواند به آن ایمان نمی آوردند».امام صادق (ع) فرمود: «اگر قرآن بر عجم و غیر عرب نازل می شد عرب به آن ایمان نمی آورد ولی قرآن بر عرب نازل شد و ایرانیان به آن ایمان آوردند و این ارزش و فضیلتی برای آنان است».(5 )
وقتی علیه اسلام اموی شوریدم!وقتی امویان اسلام پاک پیامبر پاکی ها را آلوده جاهلیت عربی کردند و نظام طبقاتی عرب-عجم را گستراندند در بین همه اقوام تازه مسلمان، فقط قوم من بود که بر آن ها شورید. می دانی با چه عنوانی بیعت کردیم؟ «الرضا من آل محمد (ص)» یعنی خلیفه ای که مورد رضایت اهل بیت پیامبر باشد. این گونه تأویل آیه 132 سوره نساء شدم که: «ای مردم اگر خدا بخواهد شما را از میان می برد و افراد دیگری را به جای شما می آورد». این جا هم پیامبر دست بر شانه های سلمان زد و فرمود: «آن دیگران قوم و هموطنان سلمان هستند».(6)
باورکن تأویل آیه 89 سوره انعام هم من بودم:«آن ها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر نسبت به آن کفر ورزند کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن کافرنیستند».امام باقر (ع) و امام صادق (ع) تأویل آیه 47 سوره محمد را هم قوم من معرفی کردند:«هر گاه سرپیچی کنید، خداوند گروه دیگری را به جای شما می آورد. پس آن ها مانند شما نخواهند بود».(7)
اگرهوس زرتشتی گری و باستانی گرایی بود فرصت خوبی بود که با براندازی اموی ها صیغه را به نام ایران باستان بخوانم اما قوم من مهر اهل بیت (ع) را از صمیم جان می داشت از این رو حتی شورش های پراکنده ارتدادی (مثل حرم دین و المقنع و استایس و...)را خود سرکوب می کرد.(8 )حمزه پسرآذرک وقتی علیه عباسیان خروج کرد، خارجی اش نامیدند اما چه پرشکوه است وقتی می بینیم از 26 فرقه خوارج فقط فرقه اوست که حبّ علی (ع) دارد. ... اما حیف که قیام علیه اموی با نام خلیفه مورد رضایت اهل بیت (ع) را عباسیان غاصب به تاراج بردند و قرائتی دیگر از اسلام غیراصیل را گستراندند. اما تأسفم را این اخبارو پیش گویی ها التیام می داد: «مردمی ازمشرق زمین (ایران) نهضتی به پا می دارند که با آن نهضت زمینه برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی (ع) را به وجود می آورند».(9)پرچم های سیاهی از خراسان بیرون می آید که هیچ چیز نمی تواند جلو آن ها را بگیرد تا این که در بیت المقدس نصب می شود.با پرچم انتظار او، علیه مغولان شوریدم!وقتی مغولان وحشی کشورم را پاره پاره کردند پرچم انتظار امام غایب بود که آن را نگاهبانی کرد نه درفش کاویانی و... نهضت سربداران از اسلام و ایران و فرهنگم پاسبانی کرد و... آن چه سربدارم می کرد وعده هایی مبارک بود که بر قومم داده بودند و این که یاران او از این سرزمین چنین اند. دو نمونه را برایت می خوانم: «شبی که مرا در معراج به آسمان ها بردند نگاهم به جایگاهی از زمین جبل (ایران) افتاد که سرخ رنگ و زمین آن از زعفران نیکوتر و بوی آن از مشک خوشبوتر بود. از جبرئیل پرسیدم که این چه سرزمینی است؟ جواب داد: این جایگاه شیعیان تو و شیعیان پسرعمت علی بن ابیطالب است و به صورت شهری است که آن را قم می نامند».(10) برای او - قائم آل محمد(ص)- در«طالقان» گنج هایی ذخیره است که نه طلاست و نه نقره بلکه گروهی هستند از سواران شجاع و نیرومند که به ساز و برگ کامل جنگی مجهزند و مردانی هستند نشانه دار با اسم و رسم معروف و مشهور و نام آور».(11)
ایرانی ام درآستانه ظهور! گرد و غباری برپا شده، گویی سواری می رسد امروز جهان در آستانه ظهور اوست و قوم من تحقق وعده های الهی را بیشتر درباره خود می بیند. امام صادق (ع) وعده داده بود، روزی شهر قوم بر سایر شهرها حجت می شود و اهل آن حجت بر همه خلایق می شوند. فرموده بود، این وعده در زمان غیبت امام غائب انجام شده، تا ظهور او باقی خواهد بود. علم دین از این شهر به مشرق و مغرب عالم پراکنده می شود.(12 )امام کاظم (ع) فرمود: «از این شهر مردی قیام می کند که مردم را به حق دعوت می کند. پس جوان مردانی شجاع چون پاره های آهن دعوت او را پاسخ می دهند و اطاعتش می کنند. تهدیدها و تندبادها متزلزلشان نمی کند و ترس به دل راه نمی دهند و از ستیز خسته نمی شوند و در میدان های جنگ ترس و گریز ندارند. بر خدا توکل می کنند و سعادت و رستگاری و عاقبت از آن پرهیزکاران است»._ اصلاً قم را به این خاطر قم نامیدند چون اهلش قیام کننده برای حضرت حجت و حامیان اویند.(13 )و...
گفتم سهم من بیشتر است. تصحیح می کنم: منّتش بر من بیشتراست.

پی نوشت ها:

1.علامه مجلسی در بحارالانوار، ج46، ص12 آورده: مادر بزرگوارامام سجاد (ع)_ حضرت شهربانو_ دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانیان است.
2.شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج19، ص124.
3.تفسیرنورالثقلین، ج5، ص323.
4.اردیشت، ب11.
5.یسن 3، ب9.
6.تفسیرنور الثقلین، ج4، ص165.
7.تفسیر المیزان، ج5، ص106.
8.مجمع البیان، ج9، ص108.
9.خدمات متقابل اسلام و ایران، شهید مطهری، ص374.
10.سنن این ماجه، ج2، ص24، به روایت از پیامبرخدا (ص).
11.کنزالعمال، ج14، ص261، به روایت از پیامبرخدا (ص).
12.بحارالانوار، ج57، ص207.
13.الحاوی للفتاوی، ج2، ص18.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
زیبایی های فردا
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 12:01 ب.ظ
به همت یاران ارجانی موعود عج
اولین قسمت از پروژه
فرزندی نذر امام زمان علیه السلام
منتشر شد
مبلغ فخر شیعه
پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 11:52 ب.ظ
سلام
خوب است سایت برادران حزب الله لبنان را هم در لینك خود بزارید
این كوچكترین قدمی است برای معرفی فخر شیعه.
حزب الله فارسی
محمد
سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 05:50 ب.ظ
سلام دوست عزیز

واقعا وبلاگ جالبی داری، خیلی با حال بود

بیا تبادل لینک کنیم ;)
پاسخ سرباز ولیعصر(عج) : باسلام
از تبادل لینک دوطرفه معذوریم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo